Trang chủ

Công Ty Cổ phần Thực Phẩm ANFAFOCO hoạt động chủ yếu về sản xuất và phân phổi sản phẩm về thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm khô như: khô gà, khô heo, kho cá,...