XUẤT LÔ HÀNG KHÔ GÀ LÁ CHANH ĐẦU TIÊN SANG THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA

Đăng bởi:Anfafoco Food - 01/06/2018

ĐƠN HÀNG CUỐI NGÀY!!!

Kết thúc tuần đầu tiên của tháng 11 với đơn hàng xuất khẩu sang Capuchia!

Một đơn hàng xuất khẩu bất ngờ lúc cuối ngày, nhân viên thì đã tan ca, mà đơn hàng thì cần phải giao gấp. Lựa chọn cuối cùng là huy động toàn bộ ban điều hành xuất quân chuẩn bị cho đơn hàng nóng hổi này.

Toàn bộ ban điều hành từ Bình Dương đến Sài Gòn tập trung lại làm hết công suất xuyên màng đêm để cùng lo cho đơn hàng đột xuất này. Lâu lâu được ôn lại những trải nghiệm của những ngày đầu ra khởi nghiệp, cái giai đoạn mà cho dù là lãnh đạo, điều hành, CEO hay trưởng phòng, khi cần thiết là sẵn sàng làm tất tần tật mọi việc từ lái xa tải, giao hàng, đóng hàng cho đến khuâng vác ....v...v...!!! Làm tất cả mọi thứ có thể để có được những thành quả như ngày hôm nay!!!

Hàng Việt Nam đặc biệt là các mặt hàng về thực phẩm sạch và nông sản đang dần dần nhận được sự chú ý đáng kể từ bạn bè thế giới. Trong 2 tháng liên tục gần đây ANH PHÁT cũng nhận được khá nhiều các đơn hàng xuất khẩu, hiện tại thì chủ yếu là từ những người bạn láng giềng trong khu vực Đông Dương thôi, nhưng cũng là một bước tiến lớn trong hành trình đưa Khô Gà Lá Chanh đến tay người tiêu dùng!

Mỗi ngày một chút thôi, kết quả sẽ đến rất bất ngờ!!!